Son güncellenme :13.02.2013 14:04

Anasayfa > 2013 Şubat, HUTBELER > Cimrilikten Sakınmak(15Şubat2013)

13.02.2013 Çar, 14:04

15.02.2013

 

وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

 

(Haşr, 59/9)

 

CİMRİLİKTEN SAKINMAK

 

Muhterem Müslümanlar!

Yüce Dinimiz İslam, güzel ve faydalı olan tutum ve davranışlarda bulunmayı emrederken; zararlı tutum ve davranışlardan da sakınmayı ister. Zira zararlı ile faydalı şeyler, birbirinin zıddı olan şeylerdir. Bunlardan cimrilik ve cömertlik, bir insanda aynı anda beraber bulunamaz. Dinimiz cömertliği tavsiye ederek karşılığında büyük mükâfatlar vadederken cimriliği yasaklar. Allah’ın verdiği nimetleri yine O’nun istediği şekilde değerlendirmeyi O’nun sevgisini ve rızasını kazanmanın vesilesi olarak görür. Mal sevgisini ilahi rızaya tercih etme ise kalpleri karartır ve O’nun rızasından uzaklaştırır.

Allah Teâlâ, Kur’an-ı Kerim’de cimrilikle ilgili olarak şöyle buyuruyor:“Allah’ın kendilerine lütfu ile bol bol verdiği nimetlerden cimrilik edip harcamayanlar, sakın bu hali kendileri için hayırlı sanmasınlar. Hayır! Bu, onların hakkında şerdir. Cimrilik edip vermedikleri malları, kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Allah ne yaparsanız hepsinden haberdardır.”[1].

Cimriliğin başlıca sebebi, aşırı mal hırsı ve gelecekte yoksul kalma korkusudur.  Hâlbuki mal, Allah’ın nimetidir ve bu nimet yerli yerince harcanırsa Yüce Allah onu artırır.
Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz şöyle buyuruyor:

“Her sabah gökten iki melek iner. Birisi: Allahım! Malını senin yolunda harcayana karşılığını ver. Diğeri: Allah’ım! Cimrilik edenin malını yok et, diye dua ederler.”[2]. Bir başka hadislerinde ise Peygamberimiz şöyle buyuruyor: “Cömert kişi,

Allah’a yakın, Cennet’e yakın, insanlara yakın ve Cehennem ateşinden uzaktır. Cimri insan, Allah’tan uzak, Cennet’ten uzak, insanlardan uzak ve Cehennem ateşine yakındır. Cömert olan cahil, ibadet eden cimriden Allah’a daha sevimlidir”[3].

Cimrilik, İnsanı gece uykusuz, gündüz huzursuz bırakır. Cimrilik mal sevgisinden ve dünya arzusundan kaynaklanır. Cömertlik, mal çokluğu ile değil, gönül zenginliğiyle olur.

Aziz  Müslümanlar!

Mal ve servet, yalnız Allah Teâlâ’nındır. Her şeyin gerçek Malik’i O’dur. O bizlere vermiş olduğu nimetleri başkalarıyla paylaşmayı emretmektedir.

O halde Allah’ın bize verdiği malı mülkü muhtaçlara verme konusunda cimrilik göstermeyelim. Cömert ve eli açık olmaya çalışalım. Hayırlı işlerde ve cömertlikte gösterişi amaçlamadan Allah’ın rızasını kazanmak için yarışalım. Hutbemi bir ayet-i kerime mealiyle bitiriyorum: “Herhangi birinize ölüm gelip de “Ey Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam!” demeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın.”[4]

 

 

 

 

 

  

Konya İl Müftüğü’ nden alınmıştır.


 1 Al-i İmran, 3/180

 2 Buhârî, Zekât 27; Müslim, Zekât, 57

3 Tirmizi,  Birr, 40

4 Münafikun, 63/10

 

Hutbeyi İndir

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.